Esbjerg, Vejle og Furesø deler deres erfaringer med at implementere VR.

Målgruppe

Udviklingscenter, Rehabiliteringscenter & Special- og Skoleområdet

DatO

August 24, 2022

FORMÅL

Hvordan indsjæle får succes med at anvende VR

DEL GERNE
Konceptet

Implementering er vigtigt

Her deler 3 kommuner deres erfaringer omkring succesfuld implementering af Virtual Reality (VR).

I Esbjerg fremhæver tilbudslederen Lars' initiativ til at udvide brugen af VR efter inspirerende oplevelser. Implementeringen, faciliteret af Takeawalk, involverede et engagerende Kick-off møde og tilpassede VR-briller til forskellige borgere.

Hos Vejle kommunes sociale rehabiliteringscenter, er der potentiale i VR til borgere med angst og spiseforstyrrelser. En procesorienteret tilgang og en projektgruppe førte til vellykkede resultater, hvor borgere overvandt angst ved hjælp af VR.

Furesø kommune beskriver overgangen fra teknisk udfordring til vellykket VR-implementering. Projektleder Kim undgik tekniske problemer og skabte succes gennem medarbejderengagement, lokal ejerskab og anvendelse af VR i individuelle og gruppeforløb.

udfordringen

Esbjerg

Efter at tilbudslederen Lars i Udviklingscenter vest i Esbjerg havde set en film om en spastiker, der blev rolig i sine bevægelser, når han havde VR-briller på, blev han inspireret:


”Jeg tænkte, at det må vi kunne brede ud og kunne bruge bredt i vores center. Og derfor valgte vi egentlig at købe en ret stor mængde briller til at starte med, for egentlig bare at afprøve uden vi skulle samle en hel masse ind til det. Borgernes funktionsniveauer har egentlig ikke så meget at sige, i forhold til hvem der kan bruge det og hvem der kan få noget ud af det. Det er egentlig meget individuelt. Vi har på nuværende tidspunkt ikke kunne pint pointe hvem det gi’r mening at bruge det på og hvem det ikke gør. Så det der med at komme ud og bruge det, uden så mange planer, det er en anbefaling.”

Fordi Lars tidligere har implementeret velfærdsteknologi og ved hvor svært det kan være at overbevise medarbejdere og ledelsen, vidste han at der var noget der skulle gøres anderledes, så Lars kontaktede Takeawalk for at få det implementeret.

Vejle

I Vejle kommunes sociale rehabiliteringscenter så de et potentiale i at gå ind i arbejdet med VR i forhold til blandt andet borgere med angst og spiseforstyrrelser og startede derfor en projektgruppe.

Furesø

I Furesø kommune havde nogle ildsjæle special- og skoleområdet tidligere indkøbt VR, men i takt med det gav mange tekniske benspænd, lige fra login til at udstyret ikke virkede, blev projektlederen for velfærdsteknologi, Kim, tilknyttet projektet.

LØSNINGEN

Esbjerg

Startskuddet til VR implementeringen blev et Kick-off møde, hvor Lars kom med et oplæg og medarbejderne fik mulighed for at afprøve en masse VR, for som Lars konstaterer:

”Indimellem skal man lægge projekthåndbogen, og så skal man lade medarbejderne komme ud og opleve VR og komme ud og tage det med til så mange forskellige borgere som muligt.”

Formålet med Kick-off mødet virkede, der blev skabt en stor interesse og engagement blandt nogle af medarbejdere. Hvilket også er de medarbejdere der er med i dag og har været medinddraget i implementeringen via direkte kontakt til Takeawalk.

Vejle

Tilgangen var at være procesorienterede ved at give personalet plads til at blive komfortable i brugen af VR og tid til at kunne forholde sig nysgerrigt og tage ejerskab i det, hvilket over tid derfor har skabt resultater. Via VR-briller er nogle borgere kommet så langt, at de har overvundet deres angst så meget, at de har kunne tage i gågaden eller til tandlægen.

Desuden udtrykker Karen, afdelingsleder i Center for social rehabilitering, i interviewet:


”Vi har valgt at gå ind i arbejdet med VR, fordi vi har kunne se, at der kunne være et potentiale i forhold til borgere med angst og borgere med spiseforstyrrelser og måske lege med noget omkring sociale kompetencer. Medarbejderne oplever det er smadder-spændende og inspirerer hinanden. Det kan være løsningen for nogen borgere og her vil vi kunne ramme nogen af de borgere som vi ikke kunne ramme på en anden måde”.

Furesø

Kim fortæller, at han via sine kontakter til andre kommuner, fik øje på Takeawalk, hvor man kan undgå bruger-login og at han i projektet, som blandt andet består af 10 tovholdere, ikke oplever support-opkald, fordi VR-brillerne ved hjælp af Takeawalks platform er klar til brug ved et simpelt tryk på en on/off-knap.

Den simple teknik og medarbejdernes engagement har gjort, at Furesø kommune med succes har implementeret VR-udstyret som værktøj i individuelle forløb og sidenhen gruppeforløb indenfor blandt andet angst eksponering og social træning. Medarbejderne har formået at skabe rum for at anvende VR-brillerne sammen i grupper, fordi medarbejdernes tryghed ved VR har afspejlet sig ved borgerne.

I grupperne anvendes VR-oplevelserne som det fælles tredje, men også til at åbne op for svære samtaler ud fra den film de har set sammen, på hver deres VR-brille.

Kim, projektleder for velfærdsteknologi ved Furesø kommune beretter i interviewet:

”VR er et fint værktøj til at skabe det fælles tredje, hvor man ligesom skaber en platform, hvor borgerne kan interagere på et neutralt område, hvor man ligesom kan lege og progressivt eksponeres”.
resultat

Esbjerg

Udviklingscenter vest bruger i dag VR-udstyret til både at give gode oplevelser til borgere der ikke har været mobile, angst eksponering og til at køre nogle borgeres arousal-niveau op og ned, alt efter hvad deres behov er. En af grundene til at det har lykkes at implementere brillerne, har været uddelegeringen af ansvaret omkring implementeringen:

”Takeawalk har direkte kontakt med personalet og de holder medarbejderne til ilden og sørger for progression. Jeg gør jo også dette, men det har været en af grundene til successen, at vi har delt den opgave,” fortæller Lars.

I en af Udviklingscenter vests afdelinger har implementeringen desuden været så succesfuld og begejstringen så stor, at en gruppe hjemmevejledere er begyndt at eksperimentere med selv at lave film.


Filmenes indhold er forskellige scenarier som hjemmvejlederne via deres relationsarbejde og kendskab til borgernes problemstillinger, finder gavnligt at anvende som et værktøj i den daglige praksis.

Vejle

Karen understreger at forudsætningen for at nå dertil hvor medarbejder driver med det, er at der har været et grundigt forarbejde og opstartsforløb med medarbejderne, hvor der har været møder i styregrupper og et samarbejde med Takeawalk.

Furesø

Foruden at Furesø kommune bruger det til voksne på socialområdet, bruger Furesø kommune det også på skoleområdet til børn der har diagnoser som ADHD eller andre socio-emotionelle vanskeligheder – både som et værktøj til at rumme hverdagens stimuli, men også som et læringsværktøj i undervisningen.

Om de erfaringer Furesø kommune har gjort sig med VR, fortæller Kim:

”Jeg vil allermest anbefale at man indtænker implementering, i forhold til at skabe et lokalt ejerskab med nogle tovtoldere og derved hjælpe dem med at udbrede teknologien til deres kollegaer. Og allerhelst have lederen med fra starten så lederen tænker det som et værktøj, til et bredt spektrum af faglige udfordringer”.

FORRIGE CASE
NÆSTE CASE
Kontakt
kom igang med vr