Anti-mobning

Trivsel i folkeskolen

Grundskoleelever producerer egen mobbesimulator

Målgruppe

Børn

DatO

June 10, 2021

FORMÅL

Anti-mobning

DEL GERNE
Konceptet

Formål

   – Afhjælpe og forebygge mobning.
   – Udforske emnet i et elevperspektiv.
   – Skabe dialog og refleksion om emnet.
   – Udarbejde fælles retningslinjer.

Forløbet

   – Idegenerering
   – Udvikling
   – Test
   – Introduktion
   – Workshops
   – Løbende opfølgning

Produkter

   – VR-platform
   – VR Headsets
   – 360° kamera
   – Tablets

udfordringen

VR mod mobning

Her bruges VR-platformen til at løse en velkendt problemstilling: hvordan kan vi forebygge mobning i grundskolen?

En problemstilling, der gang på gang dukker op og hvor vi blev nødt til at overveje om helt nye metoder, skulle bringes i spil. I projektet: VR mod mobning, har vi derfor inddraget teknologien Virtual Reality, som led i at forebygge mobning i grundskolen.

Udfordring

   – Mange børn er udsat for mobning.
   – Mobning er et sårbart emne.

LØSNINGEN

Samarbejde

I projektet beskæftiger eleverne sig med VR. De samarbejder om at producere korte film til en VR-brille, hvor scener med mobning udspiller sig. Eleverne optager video med et 360° kamera, redigerer og klipper deres videoer direkte i VR-platformen, der er udviklet til at gøre film til en interaktiv oplevelse i VR.

Det giver eleverne mulighed for at træde ind i en virtuel verden, hvor de på nært hold, kan opleve mobningen foregå. De kan både pause, foretage valg undervejs og ændre filmens handling.

Der er fokus på løbende dialog med eleverne om, de valg en mobber, mobbeofferet eller en tilskuer træffer, når mobning udspiller sig.


Medskabere af egen læring

Her arbejdes ud fra et pædagogisk princip om, at læring skabes bedst mellem mennesker. Læring bliver med andre ord en social handling eller proces, hvor eleverne samarbejder om at skabe deres egen forståelse af og mening om det faglige indhold.

Det sker ved, at eleverne udvikler eget læringsmateriale (film) til VR-brillen, som gør eleverne til aktive deltagere af egen læring.

Eleverne producerer simpelthen deres helt egen mobbesimulator.


Fokus på historien

Når eleverne skal producere film, er det også vigtigt, at den fortæller en historie, der kan skabes dialog om. Derfor arbejdes, der med udgangspunkt i historiefortælling, som kan lære eleverne at skabe historier, som vækker følelser hos modtageren.

Hertil er der fokus på, at dialogen om mobning skal være anerkendende, lyttende og en proces, hvor eleverne udvikler sig undervejs.

resultat

Det skal være sjovt

Noget af det måske allervigtigste er, at det skal være interessant for eleverne at arbejde med emnet mobning. Jo mere motiverede de er for at deltage, jo større sandsynlighed er der også for, at eleverne tager læringen til sig.

Med den nyeste teknologi og høj grad af medbestemmelse, oplever vi at interessen for emnet mobning, er rigtig god hos eleverne. Forskning indenfor VR peger faktisk også på, at det kan skærpe både koncentration og fokus, når vi mennesker befinder os i VR.

Om Billeder og video: Fra Grønnemose Skole i Gladsaxe kommune, som blandt andre arbejder med: Trivsel i folkeskolen med fokus på mobning.

FORRIGE CASE
NÆSTE CASE
Kontakt
kom igang med vr