Psykiatri

VR giver mulighed for sikre og kontrollerede miljøer, hvor patienter kan udforske og håndtere udfordrende situationer. Vores VR platform kan blandt meget andet bruges til eksponeringsterapi og fungere som et redskab til afslapning og stressreduktion, samt anvendes både individuelt og i grupper.

Kontakt
kom igang med vr